Krešimir Malarić rođen je 1969. godine u Zagrebu. Godine 1983. upisuje srednju školu MIOC, a završava u Bishop Miege High School, Shavnee Mission, Kansas, SAD. Na Fakultetu elektrotehnike i računarstva (FER) diplomirao je 1991., magistrirao 1994. i doktorirao 2000.

Zaposlen je na FER-u od 1992., a od 2016. godine je redoviti profesor u trajnom zvanju na Zavodu za komunikacijske i svemirske tehnologije. Godine 1992. završio je Tečaj za diplomatsko-konzularne poslove Republike Hrvatske; godine 1994. završio je Poslovnu školu za inženjere (Diploma Study in Management – DSM); godine 1996. položio je stručni ispit iz polja Elektrotehnike. Odslužio vojni rok. Nositelj je spomenice Domovinskog rata.

Objavio je više od stotinu i osamdeset znanstvenih radova. Govori engleski i njemački jezik, a služi se francuskim, talijanskim i latinskim.

Tijekom školovanja u SAD-u je, između ostalog, na omladinskom šahovskom prvenstvu Kansas Cityja 1987. osvojio prvo mjesto, a iste godine i drugo mjesto na omladinskom šahovskom prvenstvu države Kansas.