DJEČJI PROGRAM

 

povijest – svjetska

Civilizacija srednjovjekovnog Zapada

Crna knjiga komunizma

Europska kriza i Prvi svjetski rat

Feudalno društvo

Globalni hladni rat

Kultura pamćenja i historija

Moderna vremena

Na crnim listama

O podrijetlu i slavi Slavena

Otkriće individuuma 1500.–1800.

Povijesna geografija Kosova

Povijest Bizanta 324.–1453.

Povijest Mletačke Republike

Rani novi vijek

Rimsko pravo i Europa

Sažetak vojne vještine

Srbi među europskim narodima

Sultanovi podanici

Suton stare Europe

Tri reda ili imaginarij feudalizma

Uspon i pad Trećeg Reicha

Uspon i pad Trećeg Reicha

ISBN:
978-953-212-461-3
 
broj stranica:
40
 
format:
215 × 287 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
ožujka 2016.
 

 

Zrinka Ostović

Zatvori knjigu nasilja


Ma­te­ja je pro­gu­ta­la Knji­ga na­si­lja!? Zašto? Zato što je bio zlo­čest, evo zašto! Zato što je baš sve radio nao­pa­ko: ni­ka­da ni­ko­me nije po­mo­gao, ni­ko­me nije go­vo­rio li­je­pe ri­je­či, od svake bi igre na­pra­vio sukob, iz­ru­gi­vao se dru­goj djeci, oti­mao im slat­ki­še i ig­ra­čke, sme­ćem je pr­ljao ulice, gnja­vio pse i mačke, nije imao pri­ja­te­lja – djeca su ga se bo­ja­la i iz­bje­ga­va­la ga... No, kada su čuli da ga je pro­gu­ta­la Knji­ga na­si­lja, svi su se up­la­ši­li. U knji­zi je Matej po­stao mali, ne­moć­ni dje­čak kojem su se do­ga­đa­le sve ružne stva­ri koje je on radio dru­gi­ma. Sa­znao je kako je to kada te gurnu, pod­met­nu ti nogu, po­vu­ku te za kosu, udare u lice, plju­nu, šutnu...


cijena (PDV nije uračunat):
90,00kn

KUPI