DJEČJI PROGRAM

 

ostalo iz dječje literature

Bicikl

Čarobnjaci

General Kiro miš

Igrokazi

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Moja velika škola slikanja

Nemaš pojma, Grizlijane!

Od čega djeca rastu

Poštar zeko brzonogi

Velika knjiga vrtlarstva

Vodenjak i stara kruška

Zgode i mozgalice družbe Matkači

ISBN:
953-212-101-3
 
broj stranica:
128
 
format:
235 × 285 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Tim Dedopulos

Čarobnjaci

Kratka povijest čarobnjaštva


Ova, u mno­go­če­mu je­din­st­ve­na knji­ga bavi se ča­rob­nja­ci­ma, tj. raz­nim fan­ta­stič­nim, ali i po­vi­je­snim oso­ba­ma ko­ji­ma su se pri­pi­si­va­le nad­na­rav­ne moći. To je pre­gled svih ča­rob­nja­ka za koje smo ikad čuli, a na­pi­sa­na je kao vrlo uv­jer­lji­va zbir­ka o nji­ho­vim ži­vo­ti­ma i ča­rob­njač­kim dje­li­ma. Knji­ga je po­pra­će­na iz­nim­no bo­ga­tim sli­kov­nim ma­te­ri­ja­lom. Na­mi­je­nje­na je djeci škol­ske dobi, ali i svima onima koje fan­ta­stič­ni svi­jet pri­vla­či i odu­šev­lja­va.

Pre­ve­la: Sanja Lo­vren­čić


cijena (PDV nije uračunat):
120,00kn

KUPI