DJEČJI PROGRAM

 

ostalo iz dječje literature

Bicikl

Čarobnjaci

General Kiro miš

Igrokazi

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Moja velika škola slikanja

Nemaš pojma, Grizlijane!

Od čega djeca rastu

Poštar zeko brzonogi

Velika knjiga vrtlarstva

Vodenjak i stara kruška

Zgode i mozgalice družbe Matkači

broj stranica:
28
 
format:
225 × 315 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2010.
 

 

Ana Đokić – Dubravka Kolanović

Nemaš pojma, Grizlijane!


Medo Gri­zli­jan došao je u dob kad se mora po­če­ti sam sna­la­zi­ti u ve­li­kom svi­je­tu i na po­čet­ku se ne sna­la­zi baš dobro. Na­vi­kao na ro­di­telj­sku brigu, ne zna ulo­vi­ti ni pticu ni ribu, pa čak ne us­pi­je­va zg­ra­bi­ti ni neko jaje, a svaki nje­gov po­ku­šaj za­vr­ša­va time da mu netko go­vo­ri kako nema pojma, ne samo o lovu, nego o ži­vo­tu op­će­ni­to.

Djeca pre­dš­kol­ske i rane škol­ske dobi, kojoj je naj­če­šće dobro po­zna­to to is­ku­stvo ne­sna­la­že­nja, po­gre­šnih po­stu­pa­ka ili po­gre­šnog zak­lju­či­va­nja, lako će ra­zu­mje­ti i pri­gr­li­ti lik ne­s­pret­nog i raz­ma­že­nog gri­zli­ja. (Sanja Lo­vren­čić)

na­klad­nik: De­no­na


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA