DJEČJI PROGRAM

 

ostalo iz dječje literature

Bicikl

Čarobnjaci

General Kiro miš

Igrokazi

Majka Bajama i Bura Zmijokrila

Moja velika škola slikanja

Nemaš pojma, Grizlijane!

Od čega djeca rastu

Poštar zeko brzonogi

Velika knjiga vrtlarstva

Vodenjak i stara kruška

Zgode i mozgalice družbe Matkači

ISBN:
978-953-212-450-7
 
broj stranica:
48
 
format:
200 × 270 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2014.
 

 

Franka Böhm

Od čega djeca rastu


Sve od čega se raste ska­ku­će oko djece u ovoj zbir­ci poe­zi­je kao što ska­ku­ću ša­re­ne lop­ti­ce u ve­se­loj igri... I od poe­zi­je se od­ra­sta, kao i od zraka, vode i hrane. A u ovoj zbir­ci važan je i iz­gled pje­sa­ma koje se nižu ok­ru­že­ne bo­ga­tim dje­čjim cr­te­ži­ma: stro­fe pro­vi­ru­ju iz raz­li­či­tih ku­to­va stra­ni­ca, ri­je­či raz­go­va­ra­ju sa sli­kom pri­la­ze­ći joj s neo­bič­nih stra­na. Cr­te­ži se s pje­sma­ma sljub­lju­ju... Ne­po­nov­ljiv do­živ­ljaj.


cijena (PDV nije uračunat):
120,00kn

KUPI