priručnici

 

 

 

priručnici

Ampelografski atlas

Atlas hrvatskog vinogradarstva i vinarstva

Brač

Brač

Croatian Cuisine

Cucina Croata

Dingač

Ekologija zajednica i ekosustava

Hrvatska jela

Hrvatska vina i vinske ceste

Hrvatske planine

Hrvatske planine

Ihtiofauna Jadranskog mora

Iločki traminac

Iz pjata i žmula

Kroatische Speisen

Kutjevačka graševina

Moj vrt – moj ponos

Moj vrt – moj ponos

Plovidba

Priručnik za pripremanje ispita za voditelja čamca

Razmnožavanje loze i lozno rasadničarstvo

Svijet parfema

Šumarija Đurđevac

Više biljke – stablašice

Vrbnička žlahtina

Zagrebačka kuharica

Život i djelo Stjepana Bulića

njemački jezik;
hrvatsko izdanje rasprodano
 
ISBN:
953-6168-32-4
 
broj stranica:
208
 
format:
120 × 200 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 1997.
 

 

Petar Šimunović

Brač

Führer über die Insel


Aka­de­mik P. Ši­mu­no­vić o svom rod­nom Braču, "otoku sunca, ka­me­na i mora", piše na­dah­nu­to. Na je­din­st­ven način, sa­že­to, pri­ka­za­na su sva mje­sta na otoku: po­dri­je­tlo nji­ho­va imena, po­vi­jest, sm­je­štaj, obi­lje­žja pro­sto­ra i spo­me­ni­ci. U po­seb­nom do­dat­ku daju se tu­ri­sti­čke oba­vi­je­sti: o sm­je­štaj­nim ka­pa­ci­te­ti­ma, ugo­sti­telj­skoj po­nu­di, spor­t­skim ob­jek­ti­ma, pri­je­vo­znim sred­st­vi­ma i svemu dru­gom bit­nom za odmor. Vodič sa­dr­ži iz­nim­no us­pje­le fo­to­gra­fi­je u boji.


cijena (PDV nije uračunat):
91,50kn
KUPI