DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Kronike iz Narnije

Čarobnjakov nećak

Konj i njegov dječak

Kraljević Kaspijan

Lav, vještica i ormar

Plovidba broda Zorogaza

Posljednja bitka

Srebrni stolac 
ISBN:
953-212-092-0
 
broj stranica:
176
 
format:
140 × 210 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Clive Staples Lewis

Lav, vještica i ormar

Kronike iz Narnije 2


Peter, Susan, Ed­mund i Lucy pro­na­šli su tajni put kroz stari ormar u svi­jet Nar­ni­je. Ondje su po­mo­gli lavu As­la­nu da po­bi­je­di Bi­je­lu Vje­šti­cu i spasi Nar­ni­ju od vječ­ne tame i zime. Zbog is­ka­za­ne hra­bro­sti i spo­sob­no­sti da do­no­se teške i važne od­lu­ke, po­sta­ju kra­lje­vi­ma i kra­lji­ca­ma u Nar­ni­ji. A tko jed­nom po­sta­ne kralj ili kra­lji­ca u Nar­ni­ji,os­ta­je to zau­vi­jek.

Po knji­zi je 2005. snim­ljen film.


cijena (PDV uračunat):
13.24 €

KUPI