pedagogija i didaktika

 

 

 

pedagogija i didaktika

Abecedica

Didaktika

Dijete • Cjelovitost • Umjetnost • Krug

Dijete i kriza

Dijete, odgojitelj i lutka

Djeca – čuvari djedovine

Djeca – odgoj i obrazovanje – održivi razvoj

Osobine i psihološki uvjeti razvoja djeteta predškolske dobi

Pomozimo im rasti

Poticanje djece prema odgojnoj metodi Marije Montessori

Profesionalno obrazovanje odgojitelja predškolske djece: od jednogodišnjeg tečaja do sveučilišnog studija

Prolaz u zamišljeni svijet

Put do dječjeg srca

Slikovnica i dijete

Slikovnica i dijete 2

Suvremeno vođenje u odgoju i obrazovanju

Sva lica osjećaja

Zapjevajmo radosno

Započnimo


 
ISBN:
978-953-212-398-2
 
broj stranica:
52
 
format:
210 × 297 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
siječnja 2010.
 
CIP zapis NSK:
724667

 

Dijana Zalar – Smiljana Kovač-Prugovečki – Zdenka Zalar

Slikovnica i dijete 2

Kritička i metodička bilježnica


Kri­ti­čka i me­to­di­čka bi­lje­žni­ca 2 prati ana­li­ti­čki i me­to­di­čki oda­bra­ne sli­kov­ni­ce iz naše bi­blio­te­ke Ža­bi­ca. Ob­ra­đe­ne su sli­kov­ni­ce Pri­po­vjet­ka o rosi, srcu i sno­vi­ma i Pra­šnjav­ko Ž. Her­ci­go­nje, vječ­na Je­že­va ku­ći­ca B. Ćo­pi­ća, Riba du­gi­nih boja M. Pfi­ste­ra, Juha od bun­de­ve H. Coo­per i još 12 dru­gih.

Kri­ti­čka i me­to­di­čka bi­lje­žni­ca 2 na­mi­je­nje­na je svima koji rade s dje­com.


cijena (PDV nije uračunat):
30,00kn

KUPI