DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Što bi bilo kad...

Super je bit’ različit

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Žabac i stranac

Žabica djevojka

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

ISBN:
953-212-095-5
 
broj stranica:
24
 
format:
200 × 290 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Eva Montanari

Tko zna kako izgleda krokodil


Ova pre­kra­sno ilu­s­tri­ra­na i toplo is­pri­ča­na sli­kov­ni­ca uči male či­ta­te­lje da ne po­sto­ji jedna stvar­nost koja je ista za sve. Za umjet­ni­čko stva­ra­nje važan je osob­ni do­živ­ljaj i u tome je tajna raz­li­či­tih umjet­nič­kih pra­va­ca – eks­pre­sio­ni­zma, ku­bi­zma, fu­tu­ri­zma, da­dai­zma...

Priča se do­ga­đa u neo­bič­nom am­bi­jen­tu: u af­rič­koj sa­va­ni na­la­zi se škola u kojoj mlade ži­vo­ti­nje uče či­ta­ti i pi­sa­ti, uče o gla­zbi i umjet­no­sti. S pro­zo­ra učio­ni­ce vide ri­je­ku i u njoj kro­ko­di­la. Kada im uči­telj, slon, pre­dlo­ži da stra­šno­ga kro­ko­di­la po­ku­ša­ju na­cr­ta­ti, oni to rado pri­hva­te. No, nji­ho­vi se cr­te­ži kro­ko­di­la jako raz­li­ku­ju – jer je mnogo na­či­na na koje se nešto može vi­dje­ti i do­ži­vje­ti.

Na­gra­da Alpi Apua­ne­za naj­bo­lju sli­kov­ni­cu u 2002. go­di­ni.

Pre­ve­la: Maja Župan


cijena (PDV uračunat):
9.76 €

KUPI