DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Super je bit’ različit

Što bi bilo kad...

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

Žabac i stranac

Žabica djevojka

ISBN:
953-212-095-5
 
broj stranica:
24
 
format:
200 × 290 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2002.
 

 

Eva Montanari

Tko zna kako izgleda krokodil


Ova pre­kra­sno ilu­s­tri­ra­na i toplo is­pri­ča­na sli­kov­ni­ca uči male či­ta­te­lje da ne po­sto­ji jedna stvar­nost koja je ista za sve. Za umjet­ni­čko stva­ra­nje važan je osob­ni do­živ­ljaj i u tome je tajna raz­li­či­tih umjet­nič­kih pra­va­ca – eks­pre­sio­ni­zma, ku­bi­zma, fu­tu­ri­zma, da­dai­zma...

Priča se do­ga­đa u neo­bič­nom am­bi­jen­tu: u af­rič­koj sa­va­ni na­la­zi se škola u kojoj mlade ži­vo­ti­nje uče či­ta­ti i pi­sa­ti, uče o gla­zbi i umjet­no­sti. S pro­zo­ra učio­ni­ce vide ri­je­ku i u njoj kro­ko­di­la. Kada im uči­telj, slon, pre­dlo­ži da stra­šno­ga kro­ko­di­la po­ku­ša­ju na­cr­ta­ti, oni to rado pri­hva­te. No, nji­ho­vi se cr­te­ži kro­ko­di­la jako raz­li­ku­ju – jer je mnogo na­či­na na koje se nešto može vi­dje­ti i do­ži­vje­ti.

Na­gra­da Alpi Apua­ne­za naj­bo­lju sli­kov­ni­cu u 2002. go­di­ni.

Pre­ve­la: Maja Župan


cijena (PDV uračunat):
9.76 € (~ 73.50 kn)

KUPI