DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Što bi bilo kad...

Super je bit’ različit

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Žabac i stranac

Žabica djevojka

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

ISBN:
953-212-143-9
 
format:
227 × 278 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Dijana Zalar Milivoj Ćeran

Vile hrvatskih pisaca


Vile hr­vat­skih pi­sa­ca bo­ga­to je ilu­s­tri­ra­na knji­ga, na­mi­je­nje­na djeci i ro­di­te­lji­ma, koja pre­ds­tav­lja naj­po­zna­ti­je vile i vi­le­nja­ke hr­vat­skih pi­sa­ca za mla­dež. U če­ti­ri po­glav­lja go­vo­ri se o ra­đa­nju vila, ži­vot­nom vi­je­ku koji su im po­da­ri­li naši pisci, vi­lin­skim ču­de­si­ma, ali i o sto­ljet­nom od­no­su iz­me­đu vila i ljudi koji se raz­vi­ja još od ro­đe­nja Na­zo­ro­ve Ha­lu­gi­ce i Ko­sjen­ke Ivane Brlić-Ma­žu­ra­nić, pa sve do naj­su­vre­me­ni­jih vila – vile Kore Snje­ža­ne Gr­ko­vić-Ja­no­vić, vila Za­ve­lim­ki Ivana Ićana Ram­lja­ka i mno­gih dru­gih. Ve­ći­na vila iz umjet­nič­kih priča sm­je­šte­na je na stvar­nim pro­sto­ri­ma naše zem­lje. Ilu­s­tra­ci­je s mno­št­vom de­ta­lja iz hr­vat­sko­ga pri­rod­nog i fol­klor­nog blaga obo­ga­ću­ju poe­ti­zi­ra­ni tekst.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA