DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Super je bit’ različit

Što bi bilo kad...

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

Žabac i stranac

Žabica djevojka

ISBN:
953-212-143-9
 
format:
227 × 278 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Dijana Zalar Milivoj Ćeran

Vile hrvatskih pisaca


Vile hr­vat­skih pi­sa­ca bo­ga­to je ilu­s­tri­ra­na knji­ga, na­mi­je­nje­na djeci i ro­di­te­lji­ma, koja pre­ds­tav­lja naj­po­zna­ti­je vile i vi­le­nja­ke hr­vat­skih pi­sa­ca za mla­dež. U če­ti­ri po­glav­lja go­vo­ri se o ra­đa­nju vila, ži­vot­nom vi­je­ku koji su im po­da­ri­li naši pisci, vi­lin­skim ču­de­si­ma, ali i o sto­ljet­nom od­no­su iz­me­đu vila i ljudi koji se raz­vi­ja još od ro­đe­nja Na­zo­ro­ve Ha­lu­gi­ce i Ko­sjen­ke Ivane Brlić-Ma­žu­ra­nić, pa sve do naj­su­vre­me­ni­jih vila – vile Kore Snje­ža­ne Gr­ko­vić-Ja­no­vić, vila Za­ve­lim­ki Ivana Ićana Ram­lja­ka i mno­gih dru­gih. Ve­ći­na vila iz umjet­nič­kih priča sm­je­šte­na je na stvar­nim pro­sto­ri­ma naše zem­lje. Ilu­s­tra­ci­je s mno­št­vom de­ta­lja iz hr­vat­sko­ga pri­rod­nog i fol­klor­nog blaga obo­ga­ću­ju poe­ti­zi­ra­ni tekst.


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA