DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Što bi bilo kad...

Super je bit’ različit

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Žabac i stranac

Žabica djevojka

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek


 

 
ISBN:
953-212-134-X
 
broj stranica:
40
 
format:
210 × 285 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Luko Paljetak Sanja Rešček

Miševi i mačke naglavačke


Već tri­de­set go­di­na jednu od omi­lje­nih sli­kov­ni­ca naše djece pre­ds­tav­lja u novom li­kov­nom ruhu već afir­mi­ra­na mlada sli­ka­ri­ca i ilu­s­tra­to­ri­ca Sanja Re­šček.

Tajna po­pu­lar­no­sti ove sli­kov­ni­ce u sti­ho­vi­ma krije se u za­čud­nim ob­ra­ti­ma: mi­še­vi i mačke ok­re­nu­ti su "na­gla­va­čke", za­mje­nju­ju uloge i ulaze u neo­bič­ne i smi­je­šne si­tua­ci­je.

Up­ra­vo zah­va­lju­ju­ći tak­vom od­ma­ku od stvar­no­sti i ne­spu­ta­nom poi­gra­va­nju ri­je­či­ma, djeca po­či­nju iz dru­gog kuta gle­da­ti i druge od­no­se. I pri­tom se dobro za­bav­lja­ju!

Sti­ho­vi Luke Pa­ljet­ka i nje­gov svi­jet ok­re­nut “na­gla­va­čke” na­či­nje­ni su po mjeri dje­čje mašte: neo­če­ki­va­ni, iz­rav­ni, vr­to­gla­vi i ra­zi­gra­ni. Zato do­bi­va­ju pri­zna­nja od­ra­slih i vjer­nost ma­le­nih.

Mi­še­vi i mačke na­gla­va­čke na­mi­je­nje­ni su djeci od pet do dva­naest go­di­na. I onima koji se dje­com os­je­ća­ju!


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA