DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Super je bit’ različit

Što bi bilo kad...

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

Žabac i stranac

Žabica djevojka


 

 
ISBN:
953-212-134-X
 
broj stranica:
40
 
format:
210 × 285 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2003.
 

 

Luko Paljetak Sanja Rešček

Miševi i mačke naglavačke


Već tri­de­set go­di­na jednu od omi­lje­nih sli­kov­ni­ca naše djece pre­ds­tav­lja u novom li­kov­nom ruhu već afir­mi­ra­na mlada sli­ka­ri­ca i ilu­s­tra­to­ri­ca Sanja Re­šček.

Tajna po­pu­lar­no­sti ove sli­kov­ni­ce u sti­ho­vi­ma krije se u za­čud­nim ob­ra­ti­ma: mi­še­vi i mačke ok­re­nu­ti su "na­gla­va­čke", za­mje­nju­ju uloge i ulaze u neo­bič­ne i smi­je­šne si­tua­ci­je.

Up­ra­vo zah­va­lju­ju­ći tak­vom od­ma­ku od stvar­no­sti i ne­spu­ta­nom poi­gra­va­nju ri­je­či­ma, djeca po­či­nju iz dru­gog kuta gle­da­ti i druge od­no­se. I pri­tom se dobro za­bav­lja­ju!

Sti­ho­vi Luke Pa­ljet­ka i nje­gov svi­jet ok­re­nut “na­gla­va­čke” na­či­nje­ni su po mjeri dje­čje mašte: neo­če­ki­va­ni, iz­rav­ni, vr­to­gla­vi i ra­zi­gra­ni. Zato do­bi­va­ju pri­zna­nja od­ra­slih i vjer­nost ma­le­nih.

Mi­še­vi i mačke na­gla­va­čke na­mi­je­nje­ni su djeci od pet do dva­naest go­di­na. I onima koji se dje­com os­je­ća­ju!


Nažalost, knjiga je
RASPRODANA