DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Super je bit’ različit

Što bi bilo kad...

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

Žabac i stranac

Žabica djevojka

ISBN:
953-212-241-9
 
broj stranica:
48
 
format:
253 × 253 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
prosinca 2005.
 

 

Clive Staples Lewis – Tudor Humphries

Lav, vještica i ormar

“Kronike iz Narnije” – slikovnica


Priče o Nar­ni­ji divan su uvod u ča­rob­nu zem­lju C. S. Le­wi­sa. Sada čak i naj­mla­đa djeca mogu osje­ti­ti uz­bu­đe­nje su­sre­ta s As­la­nom, ple­me­ni­tim lavom, kra­snom ali zlom Bi­je­lom Vje­šti­com te nar­nij­skim di­vo­vi­ma, pa­tulj­ci­ma i ži­vo­ti­nja­ma koje go­vo­re. Sve je po­če­lo kad se čet­ve­ro djece – Peter, Susan, Ed­mund i Lucy – za­vu­klo u stari ormar i ot­kri­lo ča­rob­nu zem­lju sni­je­gom pre­kri­ve­nih sta­ba­la i pla­ni­na. Bi­je­la je Vje­šti­ca po­svu­da pro­ši­ri­la le­de­nu zimu. Samo je Aslan može po­bi­je­di­ti, a djeca mo­ra­ju naći lava prije nego što bude pre­ka­sno.

Priča o lavu, Vje­šti­ci i or­ma­ru u pi­šče­voj je glavi za­po­če­la sli­kom fauna koji kroz sni­je­gom pre­kri­ve­nu šumu nosi ki­šo­bran i pa­ke­te. Slika se pre­tvo­ri­la u jedno od naj­ve­ćih kla­sič­nih djela knji­žev­no­sti za djecu, a či­ta­ju­ći ovu na­dah­nu­to ilu­s­tri­ra­nu knji­gu, sada i mlađa djeca mogu uži­va­ti u ča­ro­li­ja­ma Nar­ni­je.


cijena (PDV uračunat):
12.54 € (~ 94.50 kn)

KUPI