DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Super je bit’ različit

Što bi bilo kad...

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

Žabac i stranac

Žabica djevojka


 
ISBN:
953-212-184-6
 
broj stranica:
46
 
format:
295 × 209 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2004.
 

 

Sylvia Deinert – Tine Krieg – Ulrike Boljahn

Obiteljski album


U sli­kov­ni­ci se kroz priču o mi­šjoj obi­te­lji pro­go­va­ra o dru­št­ve­no vrlo osjet­lji­vom pro­ble­mu – zlo­stav­lja­nju djece. U mi­šjoj obi­te­lji zbiva se prava drama: stric spol­no zlo­stav­lja malu mi­ši­cu, no ona iz stra­ha od nje­go­vih uc­je­na i pri­jet­nji ne go­vo­ri ništa ro­di­te­lji­ma. No is­ti­na na kraju iz­la­zi na vi­dje­lo i stric je ka­žnjen za svoje ne­dje­lo.

Na­si­lje u obi­te­lji i zlo­stav­lja­nje djece danas su teme o ko­ji­ma se sve više go­vo­ri, no tome još uvi­jek nije po­sve­će­no do­volj­no po­zor­no­sti. Ova bi sli­kov­ni­ca tre­ba­la po­mo­ći ro­di­te­lji­ma, djeci, od­go­ji­te­lji­ma i psi­ho­lo­zi­ma u suo­ča­va­nju s tim oz­bilj­nim pro­ble­mom koji os­tav­lja traj­ne po­slje­di­ce u psi­ho­fi­zič­kom raz­vo­ju djece.

Pre­ve­la: Sonja Tomić


cijena (PDV uračunat):
94,50 kn

KUPI