DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Super je bit’ različit

Što bi bilo kad...

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

Žabac i stranac

Žabica djevojka

ISBN:
953-212-245-1
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
srpnja 2005.
 

 

Ludwig Bauer Vjekoslav Vojo Radoičić

Morski igrokazi


Knji­ga je plod stva­ra­lač­kog rada dvo­ji­ce vr­snih au­to­ra: po­zna­tog tek­sto­pi­sca i ilu­s­tra­to­ra, jed­nog od naših naj­na­gra­đi­va­ni­jih sli­ka­ra – plod žive su­rad­nje i dru­že­nja pri na­sta­ja­nju knji­ge. Iz­nim­na je po tome što za­pra­vo pre­ds­tav­lja pre­dlo­žak za dalj­nji rad – naime, za oživ­lja­va­nje li­ko­va na po­zor­ni­ci. Ona je svo­je­vr­stan na­pu­tak za up­ri­zo­re­nje jer je svako njeno či­ta­nje, od­no­sno ig­ra­nje, je­din­st­ve­no.

Lud­wig Bauer i Vojo Ra­doi­čić ovom su knji­gom utrli nov put do­ma­ćem dram­skom tek­stu na­mi­je­nje­nom djeci, kao ko­ri­sni­ci­ma i iz­vo­di­te­lji­ma nji­ho­vih za­mi­sli, ali i kao su­krea­to­ri­ma vla­sti­ta ima­gi­nar­nog svi­je­ta.


cijena (PDV uračunat):
157,50 kn

KUPI