DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Super je bit’ različit

Što bi bilo kad...

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

Žabac i stranac

Žabica djevojka


 
ISBN:
953-212-243-5
 
broj stranica:
158
 
format:
178 × 243 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
listopada 2005.
 

 

Melita Rundek Ana Kadoić

Mirko i sedam prigovora


Mirko i sedam pri­go­vo­ra priča je o Mirku, koji se raz­bo­lio od stal­no­ga pri­go­va­ra­nja i ogo­va­ra­nja. Ne­pre­sta­no su mu go­vo­ri­li kako je malen, spor, lijen, neod­go­vo­ran, a Mirko je po­sta­jao je sve tiši, ne­vid­lji­vi­ji, po­vu­če­ni­ji i ne­ra­spo­lo­že­ni­ji. Jed­no­ga je dana pot­pu­no pre­stao iz­la­zi­ti iz kuće, i tako ležao i ležao u svo­jem kre­ve­tu bez imalo volje da us­ta­ne. Tada je sti­gao li­ječ­nik-ča­rob­njak koji mu po­ma­že oz­dra­vi­ti.

Na sup­ti­lan i djeci ra­zum­ljiv način, au­to­ri­ca ob­ja­šnja­va po­gub­ne ut­je­ca­je ver­bal­no­ga zlo­stav­lja­nja i nudi na­či­ne na koje ga se može zau­sta­vi­ti i te kako se os­lo­bo­di­ti ne­ga­tiv­nih ut­je­ca­ja i ko­men­ta­ra naše oko­li­ne. “Po­ne­kad su oso­bi­ne zbog kojih nas mrze ili pod­cje­nju­ju – up­ra­vo naša ili vr­li­na ili šansa, svoj­stva koja nas raz­li­ku­ju od dru­gih i od­re­đu­ju kao ne­po­nov­lji­vo, je­din­st­ve­no i dra­go­cje­no biće.”

A tko je za­pra­vo Mirko – ot­krit ćete tek na kraju knji­ge!


cijena (PDV uračunat):
126,00 kn

KUPI