DJEČJI PROGRAM

 

biblioteka Žabica

Ana u svijetu bez granica

Bicikl

Cvrčak i mrav

Dječak u zvjezdanim čizmama

Djed i repa

Elmer i izgubljeni medo

Figaro, mačak koji je hrkao

Gospodin Nosko nalazi prijatelja

Hoću svoju tutu

Jelen Jelenko

Ježeva kućica

Juha od bundeve

Kada sam sretan

Kada se ljutim

Krispin – praščić koji je imao sve

Lana i Pavo

Lav, vještica i ormar

Mačak u čizmama

Maša i medvjed

Miševi i mačke naglavačke

Mrvica raste u maminu trbuhu

Najbogatiji vrabac na svijetu

Nećko

Nemaš pojma, Grizlijane!

Neposlušno mače

Ogledalce

Operi ruke

Pepeljuga

Pjetlić Zlatni Krestić i čudotvorni mlinčić

Plesna haljina žutog maslačka

Prašnjavko

Pravi prijatelji

Prijatelji

Pripovijetka o rosi, srcu i snovima

Razbojnik sa žutom pjegom

Riba duginih boja

Super je bit’ različit

Što bi bilo kad...

Tko zna kako izgleda krokodil

Vile hrvatskih pisaca

Zaljubljeni žabac

Zatvori knjigu nasilja

Zauvijek

Žabac i stranac

Žabica djevojka

ISBN:
978-953-212-474-3
 
broj stranica:
64
 
format:
297 × 210 mm
 
meki uvez
 
objavljeno:
rujna 2019.
 

 

Barbara Beronja Manojlović – Korina Hunjak

Abecedica


Sli­kov­ni­ca ABE­C­E­D­I­CA do­mi­šlja­to je ilu­s­tri­ra­na zbir­ka di­dak­tič­kih pje­smi­ca na­mi­je­nje­nih djeci od ro­đe­nja do sedme go­di­ne ži­vo­ta. Pri­do­no­si os­vje­šći­va­nju va­žno­sti od­ra­sta­nja u toplu, si­gur­nom i sti­mu­la­tiv­nom oz­ra­čju kao i us­va­ja­nju in­te­re­sa za či­ta­nje i na­vi­ka či­ta­nja ali i raz­vo­ju je­zič­nih dje­lat­no­sti (pr­ven­st­ve­no slu­ša­nja i go­vo­re­nja) kao i bo­ga­će­nju rječ­ni­ka. ABE­C­E­D­I­CA po­se­bi­ce po­ti­če spo­ra­zu­mi­je­va­nje hr­vat­skim je­zi­kom kroz po­ve­zi­va­nje gla­so­va hr­vat­skog je­zi­ka s nji­ho­vom gra­fij­skom za­bi­lje­žbom (rano i spon­ta­no us­va­ja­nje slova abe­ce­de) i ta­ko­đer una­pr­je­đu­je opa­ža­nje i pro­mi­šlja­nje bića, stva­ri i po­ja­va.


cijena (PDV uračunat):
84,00 kn

KUPI