novinarstvo – mediji

 

 

 

novinarstvo – mediji

Digitalno doba

Hrvatsko novinarstvo u 20. stoljeću

Informacije, odnosi s javnošću i moć

Masovno komuniciranje

Novine nekad i danas

Od novinara do novinarstva

Osnove novinarstva

Povijest novinstva Hrvatske 1771.–1939.

Radio

Razumijevanje medija

Razumjeti novinarstvo

Televizijske vijesti

ISBN:
978-953-7636-00-5
 
broj stranica:
228
 
format:
165 × 240 mm
 
tvrdi uvez
 
objavljeno:
lipnja 2010.
 
CIP zapis NSK:
686861

 

Linette Sheridan Burns

Razumjeti novinarstvo


Bi­blio­te­ka: Budi no­vi­nar

U knji­zi je cje­lo­vi­to opi­sa­na jedna od naj­po­pu­lar­ni­jih i naj­di­na­mič­ni­jih pro­fe­si­ja – no­vi­nar­stvo. Radi se o iz­nim­no ko­ri­snom štivu za sve stu­den­te no­vi­nar­stva, no­vi­na­re po­čet­ni­ke, pre­da­va­če i na­stav­ni­ke no­vi­nar­stva, ali i za sve os­ta­le koji se žele ba­vi­ti no­vi­nar­stvom.

na­klad­nik: Na­kla­da me­dij­ska is­tra­ži­va­nja


cijena (PDV uračunat):
25.08 €

KUPI